• "Viešųjų įstaigų įstatymas" - Peržiūrėti...
  • "Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas" - Peržiūrėti...
  • "Sveikatos draudimo įstatymas" - Peržiūrėti...
  • "Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas" - Peržiūrėti...
  • "Sveikatos sistemos įstatymas" - Peržiūrėti... 
  • "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" - Peržiūrėti...
  • Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. Plačiau...
  • "Viešosios įstaigos panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas" - Peržiūrėti...

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION