Darbo užmokestis

 

DARBO UŽMOKESTIS
Pareigos 2018 metų II ketvirčio vidurkis      

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

 

 

 

Administracija 1011 EUR      
Gydytojai 1946 EUR      
Slaugytojai 787 EUR      
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 751 EUR      
Kitas personalas 553 EUR      

 

DARBO UŽMOKESTIS
Pareigos 2017 metų III ketvirčio vidurkis 2017 metų IV ketvirčio vidurkis 2017 metų ketvirčio vidurkis 2018 metų I ketvirčio vidurkis

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Gydytojai 1748 EUR 1727 EUR 1724 EUR 1946 EUR
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1244 EUR 1200 EUR 1230 EUR 1283 EUR
Slaugytojai 679 EUR 688 EUR 667 EUR 783 EUR
Kiti specialistai su spec. išsilavinimu 705 EUR 657 EUR 675 EUR 826 EUR
Kitas personalas 495 EUR 495 EUR 491 EUR 537 EUR

 

DARBO UŽMOKESTIS
Pareigos 2017 metų III ketvirčio vidurkis 2017 metų IV ketvirčio vidurkis 2017 metų ketvirčio vidurkis 2018 metų I ketvirčio vidurkis

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Gydytojai 1748 EUR 1727 EUR 1724 EUR 1946 EUR
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1244 EUR 1200 EUR 1230 EUR 1283 EUR
Slaugytojai 679 EUR 688 EUR 667 EUR 783 EUR
Kiti specialistai su spec. išsilavinimu 705 EUR 657 EUR 675 EUR 826 EUR
Kitaspersonalas 495 EUR 495 EUR 491 EUR 537 EUR
 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION