Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS
Pareigos 2017 metų II ketvirčio vidurkis

2017 metų III ketvirčio vidurkis 2017 metų IV ketvirčio vidurkis 2017 metų ketvirčio vidurkis 2018 metų I ketvirčio vidurkis

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmoestis

(1 etatas)

Gydytojai 1653 EUR 1748 EUR 1727 EUR 1724 EUR 1946 EUR
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 1218 EUR 1244 EUR 1200 EUR 1230 EUR 1283 EUR
Slaugytojai 666 EUR 679 EUR 688 EUR 667 EUR 783 EUR
Kiti specialistai su spec. išsilavinimu 666 EUR 705 EUR 657 EUR 675 EUR 826 EUR
Kitas personalas 498 EUR 495 EUR 495 EUR 491 EUR 537 EUR

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION