Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigos

2016 metų vidurkis 2017 metų I ketvirčio vidurkis 2017 metų II ketvirčio vidurkis 2017 metų III ketvirčio vidurkis

Mėnesinis bruto darbo užmokestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmokestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmokestis

(1 etatas)

Mėnesinis bruto darbo užmokestis

(1 etatas)

Gydytojai

1604 EUR 1768 EUR 1653 EUR 1748 EUR

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1081 EUR 1256 EUR 1218 EUR 1244 EUR

Slaugytojai

621 EUR 634 EUR 666 EUR 679 EUR

Kiti specialistai su spec. išsilavinimu

634EUR 673 EUR 666 EUR 705 EUR

Kitas personalas

475 EUR 477 EUR 498 EUR 495 EUR

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION