Finansinės ataskaitos

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 metų pirmo ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 metų metinė atskaitomybės ataskaita Peržiūrėti...

2017 metų pirmo ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

2017 metų antro ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

2017 metų trečio ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 metų trečio ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

2016 metų antro ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

2016 metų pirmo ketvirčio ataskaita Peržiūrėti...

 

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

AIŠKINAMIEJI RAŠTAI

2013 METŲ ATASKAITOS

2014 metų finansinė atskaitomybė Peržiūrėti...

2015 metų finansinė atskaitomybė Peržiūrėti...

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION