Mokamos paslaugos

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA - Susipažinti


Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų Viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje teikimo ir apmokėjimo tvarkos pakeitimas (2017-03-28) - Susipažinti


Paslaugų rūšys:
Paslaugos rūšis Paslaugos pavadinimas Kaina Eur
Greitoji medicinos pagalba

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimas (1 iškvietimas)

24,15

Greitoji medicinos pagalba

Gydytojo ir med. felčerio budėjimas (su transportu, 1 valandą)

13,26

Greitoji medicinos pagalba

Ligonių pervežimas GMP automobiliu ir medicininė prežiūra masininų renginių metu

1km - 0,40;
1h - 17,00

Greitoji medicinos pagalba

Med. felčerio budėjimas (su transportu, 1 valandą)

10,81

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių(įsidarbinant)

28,71

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių (dirbant)

43,30

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu (įsidarbinant)

5,35

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu (dirbant)

13,14

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Aviacijos darbuotojų (įsidarbinant)

77,85

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Aviacijos darbuotojų (dirbant)

101,69*/46,22*

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Vairuotojų (įsidarbinant)

17,03

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Vairuotojų (dirbant)

19,46

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (įsidarbinant)

6,33

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis (dirbant)

10,70

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis (įsidarbinant)

1,95

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis (dirbant)

9,24

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis (įsidarbinant)

-

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis (dirbant)

6,81

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis (įsidarbinant)

5,35

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis (dirbant)

11,19

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių rizikos sąlygomis (įsidarbinant)

2,43

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis (dirbant)

7,30

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą (įsidarbinant)

2,92

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą (dirbant)

7,30

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų(įsidarbinant)

3,41

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (dirbant)

2,43

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 2 priedo 1 punktą; pareigūnų, vykdančių tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, dirbančių pavojingą darbą – pagal Aprašo 2 priedo 9 punktą

49,84

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu – pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą;

53,67

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą

65,63

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą

65,33

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą

79,55

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą

61,83

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje – pagal atitinkamus Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus; po incidento (šaunamojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje – pagal Aprašo 2 priedo 7 punktą

7,38

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Vykstančių į užsienį

13,24**

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Norinčių įsigyti civilinį ginklą

21,18**

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Vairuotojų

18,55**

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu

20,49

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas ):

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Gydytojo – specialisto – konsultanto

20,49

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Bendrosios praktikos gydytojo

25,66

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Felčerės, akušerės, medicinos sesers

11,04

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Pastaba: Kartotinam ( dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimui išvardintoms pozicijoms taikoma 50% nuolaida

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Gydo ir konsultuoja (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas):

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Gydytojas konsultantas – specialistas

24,57

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Bendrosios praktikos gydytojas

25,66

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Gydytojas

24,57

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Felčerė, akušerė, medicinos sesuo

13,26

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Pastaba: kartotinam paciento aplankymui taikoma 30% nuolaida

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas

24,57

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Vaiko iki 1 metų patronavimas

0,00

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką

20,49

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Medicinos sesers atliekamas pirminis naujagimio patronavimas

13,26

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Medicinos sesers atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas

9,97

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Medicinos sesers aktyvus vizitas pas sergantį vaiką

9,97

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos paciento namuose (1 procedūra) :

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Klizma

5,30

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Žaizdų perrišimas

6,66

Paciento priėmimas ir konsultavimas

Kraujospūdžio pamatavimas

2,08

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Perrišimas

2,87

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį

3,79

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Apykaklės formos kaklotvarstis

5,52

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Spaudžiantis tvarstis

3,51

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Kuprinės formos tvarstis , Dezo arba Džilkristo raištis

9,33

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipso arba krakmolo prietvarsčio papildomas fiksavimas

1,66

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno kelio pėdos), galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant lūžiui

8,74

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno kelio pėdos), jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų

3,51

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinis batas

9,33

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinio įtvaro tvarstis

6,38

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos

3,14

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Lanko pavidalo tvarstis – gipso tutorius

13,91

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui

13,91

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos) sąnarius

14,55

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos)

8,88

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai rišant tvarstį, nepakeitus jo formos

3,86

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio

4,01

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinio tvarsčio nuėmimas

3,86

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos

Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo

4,31

Injekcijos, infuzijos

Kraujo paėmimas iš venos

3,29

Injekcijos, infuzijos

Kraujo paėmimas iš piršto

2,08

Injekcijos, infuzijos

Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos)

2,30

Injekcijos, infuzijos

Injekcijos į veną

3,29

Injekcijos, infuzijos

Injekcijos į raumenis

2,30

Injekcijos, infuzijos

Medikamentų poodinė infuzija

6,38

Injekcijos, infuzijos

Infuzija į į veną 10 – 30 min.

5,52

Injekcijos, infuzijos

Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.

6,66

Injekcijos, infuzijos

Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti

2,30

Kineziterapija

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): Individualus užsiėmimas

1,50

Kineziterapija

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): Grupinis užsiėmimas

1,00

Kineziterapija

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): Grupinis užsiėmimas

1,50

Kineziterapija

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): Individualus užsiėmimas

2,00

Kineziterapija

KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): Individualus užsiėmimas

3,00

Kineziterapija

KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): Kūdikiams ir vaikams iki 2 m.

2,00

Kineziterapija

KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): Grupinis užsiėmimas

2,00

Ergoterapijos procedūrų grupė

Ergoterapija (individualus užsiėmimas)

3,00

Ergoterapijos procedūrų grupė

Taikomoji kineziterapija (kineziteipavimas)

3,00

Ergoterapijos procedūrų grupė

Taikomoji kineziterapija (kaklinės stuburo dalies tempimas)

3,00

Ergoterapijos procedūrų grupė

Taikomoji kineziterapija (kompresinė terapija). Viena kojos manžetė

2,50

Ergoterapijos procedūrų grupė

Taikomoji kineziterapija (kompresinė terapija). Dvi kojos manžetės

4,00

Ergoterapijos procedūrų grupė

Taikomoji kineziterapija (kompresinė terapija). Vienos rankos manžetė

2,50

Mechanoterapija (atliekama kineziterapeutų)

Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

2,00

Mechanoterapija (atliekama kineziterapeutų)

Vidutinių raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

3,00

Mechanoterapija (atliekama kineziterapeutų)

Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

3,50

Mechanoterapija (atliekama kineziterapeutų)

Aparatinis "sausas" stuburo tempimas

2,00

Gydomasis masažas

Galvos masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Veido masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Kaklo srities masažas (1,5 balo)

2,40

Gydomasis masažas

Rankos, peties ir mentės srities arba visųviršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai)

3,20

Gydomasis masažas

Alkūnės sąnario masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Riešo sąnario masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Plaštakos ir dilbio masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Krūtinės ląstos masažas iš priekio ir nugaros (3 balai)

4,80

Gydomasis masažas

Krūtinės ląstos vibracinis masažas vaikų nuo 2 iki 10 m. (3 balai)

3,00

Gydomasis masažas

Nugaros masažas (2 balai)

3,20

Gydomasis masažas

Pilvo raumenų masažas (1,5 karto)

2,40

Gydomasis masažas

Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo)

2,40

Gydomasis masažas

Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai)

4,80

Gydomasis masažas

Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 balo)

4,80

Gydomasis masažas

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos) (3 balai)

4,80

Gydomasis masažas

Apatinės galūnės masažas (2 balai)

3,20

Gydomasis masažas

Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 2 balai)

4,80

Gydomasis masažas

Klubo sąnario masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Kelio sąnario masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Čiurnos sąnario masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Pėdos ir blauzdos masažas (1 balas)

1,60

Gydomasis masažas

Bendrasis kūdikių ir vaikų iki 2 m. masažas (3 balai)

5,00

Gydomasis masažas

Bendrasis kūno masažas (10 balų)

16,00

Gydomasis masažas

Lengvas bendrasis masažas

10,00

Gydomasis masažas

Bendrasis vaikų masažas nuo 2 iki 10 metų (5 balai)

5,00

Balneologija ir hidroterapija

Parafino aplikacija (vienai plaštakai/pėdai)

2,00

Fizioterapinis gydymas

Galvanizacija (be medikamentų)

2,00

Fizioterapinis gydymas

Elektroforezė (su medikamentais)

2,00

Fizioterapinis gydymas

Darsonvalizacija (vieno lauko)

2,00

Fizioterapinis gydymas

Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (1 laukas)

2,00

Fizioterapinis gydymas

Vaistinių medžiagų inhaliacija

2,00

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): gydymas infraraudonaisiais spinduliais

1,50

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): gydymas šviesa

1,50

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): gydymas spalvotomis šviesomis

1,50

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): tubucinis kvarcas

1,00

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): ultragarsas

2,00

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): UAD terapija

1,95

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): fonoforezė (1 laukas)

3,00

Fizioterapinis gydymas

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): kintamojo magnetinio lauko terapija (1 laukas)

1,95

Biocheminiai tyrimai

Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas

2,03

Biocheminiai tyrimai

Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas (GLU)

1,58

Biocheminiai tyrimai

Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas (GLU)

1,47

Biocheminiai tyrimai

Gliukozės toleravimo mėginys

2,52

Biocheminiai tyrimai

Glikozilinto hemoglobino (HbA (1C) nustatymas (vienkanaliu)

14,80

Biocheminiai tyrimai

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (UA)

1,68

Biocheminiai tyrimai

Kreatinino koncentracijos nustatymas (CREA)

2,16

Biocheminiai tyrimai

Šlapalo koncentracijos nustatymas (UREA)

1,68

Biocheminiai tyrimai

Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas (CHOL)

2,05

Biocheminiai tyrimai

Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (DTL)

2,99

Biocheminiai tyrimai

Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevalio formulę (MTL/LDL)

0,63

Biocheminiai tyrimai

Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas (TG)

2,41

Biocheminiai tyrimai

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL-T)

1,88

Biocheminiai tyrimai

Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas (BIL-D)

1,88

Biocheminiai tyrimai

Kalio koncentracijos nustatymas (K)

1,27

Biocheminiai tyrimai

Natrio koncentracijos nustatymas (Na)

1,27

Biocheminiai tyrimai

Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas (Ca)

2,16

Biocheminiai tyrimai

Jonizuoto kalcio (Ca (++) ) koncentracijos apskaičiavimas

2,72

Biocheminiai tyrimai

Geležies koncentracijos nustatymas (Fe)

2,16

Biocheminiai tyrimai

Aspartataminotransferazės ( ASAT / GOT ) aktyvumo nustatymas

2,46

Biocheminiai tyrimai

Alaninaminotransferazės ( ALAT / GPT ) aktyvumo nustatymas

2,46

Biocheminiai tyrimai

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas (ŠF)

2,46

Biocheminiai tyrimai

Protrombino komplekso tyrimas (SPA)

4,20

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma)

6,56

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija)

5,39

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje)

0,99

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)

1,21

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Leukogramos skaičiavimas

2,68

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu

5,51

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)

0,58

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)

1,88

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Koprograma

2,05

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti

0,47

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)

1,68

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu )

1,16

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Spermos tyrimas

2,42

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Nosies skreto tyrimas

3,71

Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai

Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

5,39

Mikrobiologiniai tyrimai

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti

3,09

Mikrobiologiniai tyrimai

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

4,36

Mikrobiologiniai tyrimai

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

3,62

Mikrobiologiniai tyrimai

Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija

3,45

Mikrobiologiniai tyrimai

RPR sifilio kokybinė reakcija

1,73

Mikrobiologiniai tyrimai

TPHA – kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Trepoma Pallidum antigenu

2,03

Imunologiniai tyrimai

C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas

8,55

Imunologiniai tyrimai

C reaktyvaus baltymo pusiau kiekybinis nustatymas

2,98

Imunologiniai tyrimai

Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas

1,86

Radiologiniai tyrimai

Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas)

24,57
Radiologiniai tyrimai

Krūtinės ląstos rentgenoskopija

5,02
Radiologiniai tyrimai

Stemplės remtgenoskopija

6,66
Radiologiniai tyrimai

Skrandžio rentgenoskopija

13,26
Radiologiniai tyrimai

Pilvo apžvalginė rentgenoskopija

5,17
Radiologiniai tyrimai

Žarnyno rentgenoskopija ( pasažas )

5,17
Rentgenografija

Rentgenograma 18 x 24 cm dydžio

2,94

Rentgenografija

Rentgenograma 24 x 30 cm dydžio

3,74

Rentgenografija

Rentgenograma 30 x 40 cm dydžio

4,58

Rentgenografija

Rentgenograma 15 x 40 cm dydžio

3,74

Rentgenografija

Skaitmeninės rentgenogramos spausdinimas 35 x 43 cm formatu

5,70

Rentgenografija

Skaitmeninės rentgenogramos spausdinimas 25 x 30 cm formatu

3,80

Rentgenografija

Rentgenogramos įrašymas į USB laikmeną

7,00

Rentgenografija

Rentgenogramos įrašymas į CD-R

3,20

Rentgenografija

Dantų rentgenograma

2,50

Funkcinės diagnostikos tyrimai

Skydliaukės echoskopinis tyrimas

8,31
Funkcinės diagnostikos tyrimai

Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras)

24,87
Funkcinės diagnostikos tyrimai

Kepenų echoskopinis tyrimas

24,87
Funkcinės diagnostikos tyrimai

Inkstų echoskopinis tyrimas

12,47
Funkcinės diagnostikos tyrimai

Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas

8,31
Funkcinės diagnostikos tyrimai

12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu

7,45
Funkcinės diagnostikos tyrimai

12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo

4,16
Funkcinės diagnostikos tyrimai

Veloergometrija

33,18
Funkcinės diagnostikos tyrimai

Echokardiografija M režimu + dvimačiu režimu su uriozinė tyrimu

49,81
Patologinės anatomijos tyrimai

Citopatologinis profilaktinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tarp jų Papanicolaou) (skriningas) su įvertinimu

5,82
Patologinės anatomijos tyrimai

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tarp jų Papanicolaou) įvertinamas laboranto, prižiūrint gydytojui

9,97
Patologinės anatomijos tyrimai

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tarp jų Papanicolaou) reikalingas gydytojo įvertinimo

13,26
Patologinės anatomijos tyrimai

Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai ) pagal Bethesda sistemą, įvertinamas laboranto, prižiūrint gydytojui

9,97
Patologinės anatomijos tyrimai

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai ) pagal Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo

13,26
Patologinės anatomijos tyrimai

Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) su įvertinimu

15,76
Patologinės anatomijos tyrimai

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – II lygis

12,47
Patologinės anatomijos tyrimai

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – IV lygis

33,18
Patologinės anatomijos tyrimai

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – V lygis

55,6
Patologinės anatomijos tyrimai

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis tyrimas – VI lygis

73,03
Psichiatrija

Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

25,66
Psichiatrija

Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas

5,17
Psichiatrija

Psichoterapijos seansas grupėje (2 – 9 ligoniai)

25,66
Psichiatrija

Šeimos psichoterapijos seansas (daugiau kaip 3 ligoniai)

25,66
Psichiatrija

Logopedo gydomųjų seansų kursas (30 užsiėmimų )

45,73
Psichiatrija

Logopedo pirminė apžiūra

5,37
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Pažymos apie sveikatos būklę išdavimas asmeniškai prašant

2,90

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Psichikos sveikatos centro pažymos apie sveikatos būklę išdavimas asmeniškai prašant

2,90

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Vairuotojo medicininės pažymos dublikato išdavimas (forma 083a-1)

3,48

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Medicininių dokumentų kopijavimas (A4 formatas) 1 lapas 1 pusė

0,07

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Medicininių dokumentų kopijavimas (A4 formatas) 1 lapas 2 pusės

0,12

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Medicininių dokumentų kopijavimas (A3 formatas) 1 lapas 1 pusė

0,14

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Medicininių dokumentų kopijavimas (A3 formatas) 1 lapas 2 pusės

0,23

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Išrašas iš ligos istorijos (F 027/a)

2,90

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Specialiųjų poreikių pažymos išrašymas

2,90

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Už receptų perrašymą

1,45

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Pakartotinio siuntimo perrašymas

1,45

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Kineziterapijos individualaus užsiėmimo programos savarankiškam darbui paciento pageidavimu sudarymas, apmokymas ir priežiūra: programos po traumų ir ortopedinių susirgimų

14,48

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Kineziterapijos individualaus užsiėmimo programos savarankiškam darbui paciento pageidavimu sudarymas, apmokymas ir priežiūra: programos kitiems kineziterapijos užsiėmimams

8,69

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Iš archyvo atiduodamos rentgeno nuotraukos

4,34

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimo kaina ligonio pervežimui

1 km – 0,20
1 h – 3,04

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

30,00

Akušerija ir ginekologija

Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu

20,49
Akušerija ir ginekologija

Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu

6,38
Akušerija ir ginekologija

Krūtinės liaukų apžiūra.Priemoka už paslaugą

2,57
Akušerija ir ginekologija

Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų

5,17
Akušerija ir ginekologija

Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos

6,38
Akušerija ir ginekologija

Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais

3,86
Akušerija ir ginekologija

Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kitus klausimus

3,86
Akušerija ir ginekologija

Kolposkopija ir jos išvadų ir jos išvadų aprašymas

15,42
Akušerija ir ginekologija

Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija

44,22
Akušerija ir ginekologija

Makšties diafragmos įdėjimas

5,17
Akušerija ir ginekologija

Gimdos nusileidimo korekcija, įdedant ratą

5,17
Akušerija ir ginekologija

Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)

8,02
Akušerija ir ginekologija

Gimdos spiralės išėmimas

7,18
Akušerija ir ginekologija

Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete

8,02
Akušerija ir ginekologija

Cervikalinio kanalo diletacija

56,4
Akušerija ir ginekologija

Išorinė kardiotokografinė diagnostika pradedant 22-ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių )

6,95
Akušerija ir ginekologija

Echoskopija (transabdominalinė)

21,5
Akušerija ir ginekologija

Echoskopija (vaginalinė )

26,87
Akušerija ir ginekologija

Ginekologinė ligonės apžiūra

12,18
Akušerija ir ginekologija

Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas

3,59
Akušerija ir ginekologija

Genitalijų echoskopija

132,59
Akušerija ir ginekologija

Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete

17,92
Akušerija ir ginekologija

Menogramų (patologinių ) analizė

21,5
Otorinolaringologija

Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant

57,19
Otorinolaringologija

Paracentezė

32,81
Otorinolaringologija

Svetimkūnių iš nosies pašalinimas

53,9
Otorinolaringologija

Viršutinio žandinio ančiopunkcija

22,57
Otorinolaringologija

Klausomojo vamzdžio kateterizavimas

32,24
Dermatologija

Gydytojo dermatovenerologo paslaugos:

Dermatologija

Pirminis sergančiojo odos liga ištyrimas (1 priėmimas)

20,49
Dermatologija

Lėtinė blauzdų opa (neįskaitant vaistinių medžiagų )

6,66
Dermatologija

Išsivaliusios blauzdos opos tušavimas tirpalu arba pribarstymas milteliais ir aprišimas (neįskaitant vaistinių medžiagų )

4,87
Dermatologija

Galvos grybelio gydymas (4 apsilankymai )

72,46
Dermatologija

Sergančiojo reaktyviuoju artritu konsultavimas (1 konsultacija)

7,94
Dermatologija

Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas )

17,42
Dermatologija

Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų ( 1 priėmimas )

16,26
Dermatologija

Kraujo paėmimas ir paruošimas serologiniam tyrimui (1 procedūra )

4,87
Dermatologija

Medikamentų aplikacijos ant ligonio odos

9,53
Neurologija

Klausos funkcijų tikrinimas kamertonais

3,59
Neurologija

Uoslės ir skonio jutimų tikrinimas

3,29
Neurologija

Raumenų jėgos įvertinimas ir tikrinimas dinamometru

1,01
Neurologija

Judesių koordinavimo ir pusiausvyros tikrinimas testais

1,01
Neurologija

Vibracijos pojūčio tikrinimas kamertonais

2,87
Neurologija

Stereognozijos ir kitų sudėtingų jutimo būdų tikrinimas pagalbiniais įrankiais

3,29
Neurologija

Minorinio testo ir kitų vegetacinių specialių mėginių tikrinimas

14,25
Neurologija

Aukštesniosios nervų sistemos funkcijų tikrinimas specialiais testais

9,75
Neurologija

Kompresijos neuropatijų tikrinimas klinikiniais testais

4,58
Neurologija

Kraniogramų įvertinimas

0,94
Neurologija

Spondilogramų įvertinimas

0,94
Urologija

Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų uriozinės

32,10

Urologija

Moters šlaplės praplėtimasįskaitant jos skalavimą, vaistų uriozinės ir šlapimo pūslės kateterizaciją (1 procedūra)

28,24

Chirurgija

Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai (pakenkimai) priskiriami dideliems arba mažiems pagal šiuos kriterijus:ilgis – mažesnis arba didesnis negu 7 cm.,paviršinė – sužalota oda arba poodis,gili – gilesniųjų audinių sužalojimas

Chirurgija

Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas)

36,13
Chirurgija

Didelės žaizdos pirminis apdorojimas

62,48
Chirurgija

Paviršinio svetimkūnio , apčiuopiamo iš išorės, išėmimas

14,7
Chirurgija

Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio

68,45
Chirurgija

Mažos negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas

36,13
Chirurgija

Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas

62,48
Chirurgija

Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm.) odos auglių išpjovimą

36,13
Chirurgija

Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po gleivine) esančio auglio išpjovimas

98,34
Chirurgija

Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine ekscizija

67,23
Chirurgija

Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas išpjaunant nago šaknį

38,93
Chirurgija

Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą

64,29
Chirurgija

Delno flegmonos operacija

97,4
Chirurgija

Delno, pėdos arba piršto sąnario- ganglijaus operacija

107,08
Chirurgija

Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas, gydymas

58,4
Chirurgija

Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės falangos arba didžiojo kojos piršto reponavimas, gydymas

100,27
Chirurgija

Mažojo vamzdinio kaulo reponavimas, gydymas

87,65
Chirurgija

Vielų išėmimas

111,01
Chirurgija

Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas

78,35
Chirurgija

Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas

48,95
Chirurgija

Delno sąnario išnirimo reponavimas, gydymas

78,35
Chirurgija

Pėdos sąnario išnirimo reponavimas, gydymas

48,95
Dantų protezavimas

Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija

5,65

Dantų protezavimas. Laikinieji (imediat.) protezai

Laikinas plastmasinis vainikėlis

20,80

Dantų protezavimas. Laikinieji (imediat.) protezai

1-5 dantų plokštelinis protezas

57,42

Dantų protezavimas. Laikinieji (imediat.) protezai

6-13 dantų plokštelinis protezas

69,23

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Dalinis plokštelinis protezas-bazė

82,50

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Pilnas plokštelinis protezas individualiame artikuliatoriuje-bazėje

88,61

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Vieno danties įstatymas į plokštelinį protezą

1,84

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Individualus šaukštas

4,58

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Lenkta apkabėlė

1,84

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Dentoalveolinė apkabėlė (pelotas)

3,37

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Lieta iš chromkobalto atraminė apkabėlė

3,19

Dantų protezavimas. Nuimami protezai (plokštelės)

Minkšta bazė

16,81

Dantų protezavimas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant ugniai atsparaus modelio

Lanko atraminis protezas-karkasas

152,77

Dantų protezavimas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant ugniai atsparaus modelio

Lanko atraminio protezo atraminio kabliuko įstatymas

14,85

Dantų protezavimas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant ugniai atsparaus modelio

1 atraminio danties frezavimas

14,85

Dantų protezavimas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant ugniai atsparaus modelio

1 danties įstatymas į lanko atraminį protezą

1,22

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lietas vainikėlis

64,17

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lietas metalo plastiko vainikėlis

91,67

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lietas dantis su metalo plastiko apdaila

67,22

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Metalo keramikos vainikėlis arba metalo keramikos dantis

213,34

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lietas vienašakis kultinis įklotas

30,55

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lietas dvišakis kultinis įklotas

30,55

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lietas trišakis kultinis įklotas

30,55

Dantų protezavimas. Lieti protezai

Lieto karkaso perpjovimas ir suvirinimas

9,90

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Štampuoto vainikėlio nuėmimas

2,45

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Lieto vainikėlio nuėmimas

6,33

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Vainikėlio cementavimas

1,84

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Vienmomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos

4,58

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Dvimomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos

4,58

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Vieno danties gleivinės retrakcija

2,75

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Diagnostinis modelis

2,45

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Danties šaknies kanalo paruošimas kultiniam-kaištiniam įklotui

4,27

Dantų protezavimas. Kitos paslaugos

Nuskausminimas (su medikamentais)

2,47

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

1-2 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę

7,64

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

3-4 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę

9,17

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas

9,17

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas

9,17

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

2 lūžių plokštelės pagrindo pataisymas

6,11

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

Vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas

7,64

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

Seno protezo bazės pataisymas (perbazavimas laboratoriniu būdu)

18,06

Dantų protezavimas. Protezų pataisos

Vainikėlio arba danties plastmasinės apdailos restauravimas

9,17

Stomatologija

Gydytojo vizitas į ligonio namus

6,72

Stomatologija

Specialisto konsultacija ligonio namuose

14,86

Karieso gydymas (be medžiagos kainos)

Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas

6,48

Karieso gydymas (be medžiagos kainos)

Gilaus karieso ertmės paruošimas

9,72

Karieso gydymas (be medžiagos kainos)

Cementinė plomba

3,24

Kompozicinė plomba

Kramtomojo paviršiaus

6,48

Kompozicinė plomba

Kontaktinio paviršiaus

9,72

Pulpito gydymas (uriozinės būdu)

Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas

7,45
Pulpito gydymas (uriozinės būdu)

Pulpos amputacija

5,82
Pulpito gydymas (uriozinės būdu)

Pulpos ekstirpacija

7,45
Pulpito gydymas (uriozinės būdu)

Medikamentinis kanalo apdorojimas

1,66
Pulpito gydymas (uriozinės būdu)

Mechaninis kanalo apdorojimas

1,66
Peridontitų gydymas

Danties trepanavimas (viena procedūra)

8,31
Peridontitų gydymas

Ertmės išvalymas (viena procedūra)

7,45
Peridontitų gydymas

Medikamentinis kanalo apdorojimas

3,29
Peridontitų gydymas

Mechaninis kanalo apdorojimas

16,63
Peridontitų gydymas

Obliteruoto kanalo platinimas

16,63
Kanalų plombavimas (1 kanalo) be medžiagų kainos

Patentinė pasta

2,5
Kanalų plombavimas (1 kanalo) be medžiagų kainos

Pasta (išskyrus patentinę)

5,82
Kanalų plombavimas (1 kanalo) be medžiagų kainos

Fosfatcementu

4,16
Kanalų plombavimas (1 kanalo) be medžiagų kainos

Fosfatcementu su kaiščiu (be kaiščio kainos)

5,82
Kanalų plombavimas (1 kanalo) be medžiagų kainos

Stiklojonomeriniu cementu su gultaperčiniu kaiščiu

24,87
Kanalų plombavimas (1 kanalo) be medžiagų kainos

Gultaperčiniais kaiščiais

20,79
Plombų išėmimas

Cementinės plombos

4,16
Plombų išėmimas

Amalgaminės plombos

8,31
Plombų išėmimas

Plastmasinės plombos

4,16
Plombų išėmimas

Kompozicinės plombos

8,31
Plombų išėmimas

Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų kanalų

 
Plombų išėmimas

Pastos išėmimas

4,16
Plombų išėmimas

Fosfatcemento išėmimas

12,47
Plombų išėmimas

Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida)

12,47
Plombų išėmimas

Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida)

16,63
Plombų išėmimas

Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui

8,31
Plombų išėmimas

Danties padengimas fluorlaku

1,66
Plombų išėmimas

Dantų urioz uždarymas hermetiku

4,95
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas

9,97
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Danties kampo atgaminimas

9,97
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas

4,95
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Pleištinio defekto plombavimas

6,66
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Danties paviršiaus padengimas

20,79
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Danties vainiko atgaminimas

24,87
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Danties vainiko kampo atgaminimas

9,97
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)

Plombos pataisa

3,29
Chirurginė stomatologija

Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos

2,5
Chirurginė stomatologija

Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos

4,16
Chirurginė stomatologija

Danties rovimas (nesudėtingas)

5,82
Chirurginė stomatologija

Sudėtingas danties rovimas

16,63
Chirurginė stomatologija

Siūlė

2,5
Chirurginė stomatologija

Tvarstymas (1 apsilankymas )

1,66
Chirurginė stomatologija

Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas

6,66
Chirurginė stomatologija

Liežuvio pasaitėlio pakirpimas

16,63
Burnos ertmės higiena

Danties padengimas fluoro laku

1,66
Burnos ertmės higiena

Burnos ertmės higienos mokymas

2,57
Burnos ertmės higiena

Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas

2,57
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas

Dantenų viršuje (vieno danties)

0,67

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas

Po dantenomis (vieno danties)

1,29

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas

„Ultrastom“ aparatu (vieno danties)

1,95

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas

Aplikacijos (vienas apsilankymas)

0,87

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagos vienam apsilankymui: Vienkartinių priemonių rinkinys, 1 vnt.

1,00

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagos vienam apsilankymui: Higieniniai (poliravimo) šepetėliai, 1 vnt.

0,59

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagos vienam apsilankymui:Juostelės šlifavimui, 1 vnt.

0,08

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagos vienam apsilankymui: Poliravimo gumytė (polyras), 1 vnt.

1,45

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagų kaina: Poliravimo pasta su fluoru (vieno danties), 0,2 gr.

0,03

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagų kaina: Poliravimo pasta be fluoro (vieno danties), 0,2 gr.

0,03

Medžiagų ir priemonių apnašų valymui kainos

Medžiagų kaina: Fluoro lakas (vieno danties), 0,1 gr.

0,04

Ortodontija

Frenkelio reguliatorius, bionatorius, aktyvatorius ir įvairių modifikacijų aparatai

97,06

Ortodontija

Ortodontinis aparatas (plokštelė)

56,74

Ortodontija

Ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu

6,11

Ortodontija

Manualinė diagnostika (kaina taikoma visiems metodams)

4,28

Ortodontija

Lokali manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams)

6,11

Ortodontija

Bendra manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams)

9,77

Akupunktūra ir manualinė terapija

Manualinė diagnostika (kaina taikoma visiems metodams)

4,28

Akupunktūra ir manualinė terapija

Lokali manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams)

6,11

Akupunktūra ir manualinė terapija

Bendra manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams)

9,77

* Aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 101,69 Eur, dalinės medicinos ekspertizės kaina – 46,22 Eur.
**Į sveikatos tikrinimo paslaugų kainas įskaitytos visos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintoje sveikatos tikrinimo tvarkoje numatytos pirminės sveikatos priežiūros gydytojų ir gydytojų specialistų vieno paciento sveikatos tikrinimo išlaidos.
Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“.

Kitose laboratorijose atliekamų paslaugų kainos - Peržiūrėti...

Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainos - Peržiūrėti...

Vienkartinių priemonių, jų rinkinių, plombinių ir kitų odontologinių medžiagų, naudojamų odontologinių paslaugų teikimui užtikrinti kiekių ir kainų - Peržiūrėti...

Plombinių medžiagų, kitų odontologinių medžiagų kainos teikiant odontologijos paslaugas - Peržiūrėti...

Termoplastinių plokštelių gamybos ir pataisos darbų kaina - Peržiūrėti...

Endoskopiniai tyrimai ir gydomieji veiksmai - Peržiūrėti...